De visie van ITL

Harmonie in Ervaren

Bron van inspiratie: Nâm Yoga

Alle betrokkenen bij ITL voelen zich in hun persoonlijke leven geïnspireerd door Nâm Yoga van Yoginâm Abbahjí. Nâm Yoga biedt de opening om te leven als een ‘Complete Human Being’, waarin de verticale en horizontale component van het menselijk wezen in volledige harmonie is. Uitgangspunt is dat de mens een transcendentaal wezen is; niet het lichaam is onze basis, maar juist de spiritualiteit ligt ten grondslag aan ons leven.

Verticaal en horizontaal bewustzijn

In Nâm Yoga wordt onderscheid gemaakt tussen een verticale en een horizontale component in menselijk bewustzijn. De horizontale as hangt samen met de ervaring die je bent, zowel de bewuste als de fijnstoffelijke weerslag daarvan. De verticale component vertegenwoordigt het spirituele aspect van ons bewustzijn. Als mens bevind jij je te allen tijde op het kruispunt van deze twee assen.

Kleine harmonie

ITL programma’s zijn gericht op harmonisatie in de horizontale ervaring, ofwel de harmonie in de dimensies van Body (lichaam), Mind (denken), Soul (voelen) en Spirit (de wil, overtuigingen, geloof). Ieder van deze dimensies kent een oneindige verfijning waarvan je bewust kunt worden. Door hiermee te werken herstelt zich een natuurlijke balans in iedere dimensie alsmede in de communicatie tussen de dimensies. Dat geeft meer vreugde en geluk in leven.