find your passion

Je passie? Vooral níet naar zoeken

Zo stond vorige week in Trouw. Een intrigerende titel. Vooral omdat het indruist tegen de algemeen geldende aannames. Onze nieuwsgierigheid gewekt en het artikel zeker lezenswaardig, hier een kleine samenvatting.

Het blijkt een uitspraak van Susanna Halonen. Een Finse coach en filosofe.

Waar zij vooral voor pleit is om verder te kijken dan het moeten vinden van één passie. Sommige mensen hebben dat. Een passie en een talent, waardoor ze hun hele leven wijden aan dat ene ding. Denk aan de professioneel balletdanseres die zich dag in dag uit afbeult om bij de top te horen. Of andere mensen met een ultiem talent, die daarin uitblinken maar tegelijkertijd overal buiten vallen. Eén passie volgen vraagt een enorme opoffering. En het is de vraag of dat het waard is.

Maar wat dan wel?

Susanna Halonen pleit voor een herdefiniëring van succes. Nu heeft dat de klank van ‘de beste zijn’. Wat leidt tot competitie en strijd. Alles onder de streep is niet succesvol, ofwel een looser.

De vraag is of succes niet eigenlijk veel meer gaat over vreugdevol en vervuld leven?

Er volgt een herkenbaar voorbeeld uit het leven van Halonen zelf. Zij was dol op paarden en besloot een paardenopleiding te doen. Toen ze daar echter fulltime mee bezig was, raakte ze er totaal op uitgekeken. Vervolgens deed ze een managementopleiding en maakte daarin carrière, maar ervoer daarin geen enkele opwinding.

De wereld ging voor haar open toen ze hoorde dat een allesomvattende passie niet bestaat. Dat het veel meer gaat om een harmonieuze passie, zoals psycholoog Robert Vallerand aanraadt. Je passie brengen in alles wat je doet en leven vanuit de basiswaarden van wie en wat jij bent.

Halonen laat weten dat daar wel een grote mate van zelfbewustzijn voor nodig is. Waarbij de eerste stap is je ware zelf te leren kennen. In contact komen met de basiswaarden van jouw leven. En dat kan alleen wanneer je er tijd voor neemt. “ik denk dat yoga of meditatie daar goed bij kan helpen”.

Fundamenteel gelukkig zijn betekent volgens Halonen dat je om kunt gaan met alle gevoelens die een mens eigen zijn. “Mislukkingen voorkomen lukt niemand. Maar ze op een goede manier te boven komen kan wel.”

En daar herkennen we ons bij ITL wel in. Het doet denken aan de prachtige quote van Yoginâm Abbahjí:

“Life is learning to be at ease with what is not easy”