Vogels-rond-huis

Minder stress door vogels rond het huis

Soms is het goed even back to basics te gaan. Onderzoeken waar leven werkelijk over gaat. Of misschien wel hoe we de ervaring van leven optimaliseren. Op Facebook doen mooie filmpjes de ronde over hoe wij opknappen van het groen van de bossen. Dat een goede boswandeling een weldaad is voor lichaam en geest.

Maar het kan nog dichter bij huis. Zo valt te lezen in Vogels, het ledenblad van Vogelbescherming:

Mensen die regelmatig vogels rond hun huis zien, hebben minder last van stress en depressie

De studie werd uitgevoerd door Daniel Cox van de University of Exeter. Aan 270 mensen werd een vragenlijst voorgelegd. Mensen uit verschillende inkomensgroepen, leeftijden en etniciteiten. Daaruit bleek dat lagere niveaus van stress en depressie gerelateerd zijn aan het aantal vogels dat men rondom het huis ziet. Hoe meer vogels, hoe prettiger mensen zich voelen.

Het soort vogel lijkt niet uit te maken. Maar dat komt misschien ook doordat de meeste mensen een mus niet van een koolmees kunnen onderscheiden.

Het aantal vogels rondom je huis hangt trouwens nauw samen met de hoeveelheid groen van struiken en bomen.

Dus mocht jij je ook wat prettiger willen voelen, misschien goed om meer vogels rond je huis aan te trekken. Want of je nu een balkon hebt, een klein platje of een flinke lap grond; een klein beetje groen toevoegen lukt altijd.