Asha Meditatie

Speciaal geschikt voor een dynamisch leven

Bij Asha meditatie wordt een periode van rustig ratelen en een periode van stilte afgewisseld. Het zachte regelmatige geluid heeft een uitwerking op de hersenen, waardoor ze ‘terugschakelen’ naar een rusttoestand. Dit is een goed hulpmiddel bij mensen die een druk leven hebben en veel verschillende impressies moeten verwerken. Na de periode ratelen vangt een even lange periode met stilte aan. Dit wordt herhaald in een tweede periode van ratelen en tweede even lange periode van stilte. De tweede periode van ritme kan ook met een drum gedaan worden, hierdoor ontstaan er hele andere innerlijke openingen. Het ratelen wordt vergezeld door heel laag met de korte stembanden een bepaalde mantra te herhalen. Hierdoor ontstaat er een grotere betrokkenheid bij het ritme, hetgeen de afstemming ten goede komt.

Speciaal voor de Westerse mens

Asha Meditatie is een vorm van meditatie die door Yoginâm Abbahjí is ontwikkeld, op basis van shamanistische technieken. Het is zeer geschikt voor het dynamische leven waarin we veel indrukken moeten verwerken. De sjamanistische grondslag, of het wetenschappelijke  effect van ritme en klank op de hersenen, maakt dat de geest in relatief korte tijd tot rust kan komen.

Voordelen van mediteren in groepsverband

Al sinds de oudheid maakt de mens in tal van culturen in groepsverband gebruik van meditatietechnieken en de menselijke stem als krachtige instrumenten om zich te openen voor wijdere en diepere staten van bewustzijn naar Wel-Zijn toe. Deze staten kunnen worden herkend als innerlijke rust, vreugde, voldoening, blijdschap, vrede en tevredenheid.

Niet voor niets komen sinds eeuwen bijvoorbeeld de Hindu’s, Sufi’s en Kelten in groepen bijeen, waarbij men zichzelf en de dagelijkse sleur even kan vergeten om zich te richten tot dat wat groter is dan de mens zelf. Men heeft nu ook in de moderne wetenschap ontdekt dat de resonantie van de stem, wanneer men hier specifieke klanken mee voortbrengt (bijvoorbeeld chants en mantra’s), de hersenen op een harmoniserende manier worden beïnvloedt.

Groepsgewijs Asha meditatie beoefenen heeft een zeer krachtige en transformerende uitwerking. Velen ervaren bovendien een sterk verbindende werking.

Asha Meditatie vindt plaats op verschillende plekken.