alternatieve geneeswijzen

Alternatieve Geneeswijzen; een lichtpuntje

Wanneer je de transcendentie van menselijk bestaan beseft, blijkt ieder denkbeeld een beperkte weergave van de werkelijkheid. Voorbeeld van een veel geloofd denkbeeld is de wetenschap. Een fantastisch instrument dat tegelijkertijd haar grenzen kent. En niet goed weet om te gaan met Alternatieve Geneeswijzen. Omdat het niet past binnen dit denkbeeld.

Het lijkt erop alsof Alternatieve Geneeswijzen in een verdomhoekje zitten. Maar er zijn ook positieve berichten. Zo liet GeneesWijzer in november weten dat:

‘Meer huisartsen verwijzen naar Alternatieve Geneeswijzen’

Dit bleek uit een enquête die Genees je Wijzer liet uitvoeren door Generation Now. Waar in 2015 het percentage doorverwijzingen nog lag op 15%, steeg dat in 2016 naar 19% en lag het in 2017 zelfs al op 22%. Een duidelijke stijging die aantoont dat huisartsen meer open staan voor alternatieve geneeswijzen.

De vraag die hieruit volgt is natuurlijk welke de visie deze huisartsen hebben op alternatieve geneeswijzen. Want een dergelijke doorverijzing lijkt er toch op te duiden dat zij heil zien in deze alternatieve aanpak.

Aanvullende geneeswijze

Wat huisartsen unaniem aangeven is dat ze de alternatieve geneeswijzen beschouwen als een aanvullende geneeswijze. Een ondersteuning voor de reguliere behandeling. Uit de stijging van het percentage doorverwijzingen blijkt dat deze ondersteunende rol steeds meer wordt onderschreven. Je kunt dus gerust concluderen dat alternatieve geneeswijzen meer zijn dan kwakzalverij en mensen er echt baat bij hebben. Wanneer zelfs de huisarts doorverwijst, kun je er niet onderuit dat het een positieve bijdrage levert in genezing.

Artsen in ziekenhuizen?

Uit gesprekken met artsen in ziekenhuizen, blijkt dat ook onder hen interesse is voor alternatieve geneeswijzen. Zij moeten hun nieuwsgierigheid echter beperken tot het privédomein. Binnen hun werk zijn zij gebonden aan het protocol van het ziekenhuis. In dat protocol is geen ruimte voor alternatieve geneeswijzen.

Het is niet voor niets dat mensen die met alternatieve geneeswijzen beter herstellen dan verwacht, hun verhaal niet kwijt kunnen bij de behandelend arts. Vaak volgt een afwezige blik, een bevestiging dat men blij is voor de patiënt, maar dat ze er verder niets over willen weten. En dat is ook wel logisch wanneer je bedenkt dat een te grote interesse in alternatieve geneeswijzen hem zijn baan zou kunnen kosten.

Een kleine opening

Het lijken misschien slechts kleine verschuivingen, maar wie zijn oor te luisteren legt, kan positieve geluiden opvangen. Artsen die mediteren voordat zij een (ingewikkelde) operatie moeten uitvoeren. Die het Al,  God, Buddha, Allah of Krishna om hulp vragen bij hun werk. En huisartsen die meer doorverwijzen naar Alternatieve Geneeswijzen.

Bij ITL worden we blij van dit soort berichten. Want een verschuiving naar een samenleving die gericht is op creatie van harmonie, begint in ieder van ons.