Institute for Transcendental Living

Welzijn en Balans in een Wereld in Beweging

De levenswijsheid en methode voor creatie van geluk

Wat is TL?

Transcendental Living (TL) gaat erover dat de mens een spiritueel wezen is.

Als wij dat besef ten volle laten doordringen, ontstaat als vanzelf een leven in Wel-Zijn. Een diep gevoelde tevredenheid en vertrouwen onafhankelijk van omstandigheden.

Dit vraagt een omslag in denken, ethiek en levenswijze waarvan iedereen zelf kan bepalen hoe ver men hierin gaat.

Alle instrumenten bieden een ingang en handvatten om zelf te ontdekken wat dit inhoudt en hoe dit vorm gegeven kan worden.

Cursus & Opleiding

Het ITL (Institute for Transcendental Living) biedt een waaier aan activiteiten, waaronder retraites, reizen, seminars, cursussen en opleidingen in binnen- en buitenland.

Hierin wordt aandacht besteed aan het oefenen en vinden van de beste afstemming en betere balans. U leert zich te openen voor de magie van het alledaagse. Dit biedt de opening voor transcendentie van het dagelijks leven.

Transcendental Living is de levende praktijk van iedere dag. Het aanbod van ITL kent daarom een grote variatie aan onderwerpen en invalshoeken. Er is zowel ruimte voor toepassingen in de praktijk als een meer mystieke weg.

Stilteretraite Spanje september 2015
Abbahji-Bilthoven-oktober2015

Welzijn

De beproefde methodes van TL zijn gebaseerd op zowel wetenschappelijke inzichten van de afgelopen eeuw als op eeuwenoude tradities van verschillende culturen. De oorspronkelijkheid van de menselijke zoektocht naar een gelukzalig en goed leven is de spil van Transcendentaal Leven. Deze tradities en methodes zijn vertaald naar een programma waar u wat aan hebt in uw leven hier en nu.

Transcendentaal Leven biedt jou de mogelijkheid om een reis te beginnen die zal leiden tot een leven van welzijn en optimale ervaring van uzelf en de wereld om u heen.

De wereld die wij delen

De wereld waarin wij leven delen we met elkaar en de maatschappij creëren we met zijn allen. Niet alleen door onze daadwerkelijke acties en wat we zeggen, maar ook door wat we denken, willen, voelen en verlangen. Het ITL probeert een steentje bij te dragen aan een maatschappij waarin we elkaar ondersteunen en versterken.

Alle trainers, docenten en medewerkers ervaren grote voordelen van de praktijk van Transcendental Living en delen dit graag met u. Als meer mensen zich gaan afstemmen op openheid en geluk, spiegelt zich dat in onze omgeving. Zo dragen wij allemaal bij aan een leven waarin mensen elkaar steunen en versterken.

© Copyright - Instituut Transcendental Living